Rekuperacja

Jeszcze do niedawna stanowiła całkowitą nowość w branży budowlanej, dziś coraz więcej osób decyduje się na jej
wprowadzenie do obiektów – zarówno mieszkalnych, jak i komercyjnych. Rekuperacja, nazywana także wentylacją
mechaniczną z odzyskiem ciepła, jest chętnie wykorzystywana przez klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.


Co to jest?
Rekuperacja stanowi alternatywę dla tradycyjnych systemów wentylacji grawitacyjnej. Opiera się na mechanizmie
wymiany powietrza we wnętrzu pomieszczenia w taki sposób, aby zagwarantować w pomieszczeniu stale świeże
powietrze. Głównym jej działaniem jest zastosowanie procesu odzyskiwania ciepła, wytworzonego w budynku oraz
przekazanie go do pomieszczenia, do którego nadmuchiwane jest powietrze przez urządzenia wentylacji mechanicznej.


Jak działa?
Kluczowym elementem instalacji jest rekuperator. To odpowiednio zaprojektowana centrala nawiewno-wywiewna z
umieszczonym we wnętrzu wymiennikiem ciepła. Jest on odpowiedzialny za przekazanie energii cieplnej strumienia
zużytego powietrza na strumień świeżego, nawiewanego do pomieszczenia powietrza. Rekuperatory nie są uzależnione
w swoim działaniu od czynników mechanicznych ani warunków atmosferycznych. Dzięki temu utrzymują stałe parametry
pracy. W zależności od potrzeb i oczekiwań, możliwy jest wybór sprzętu w różnych wariantach konstrukcyjnych i
zróżnicowanych walorach użytkowych.


Czy warto korzystać z rekuperacji?
Jest to system, który przynosi korzyści finansowe w postaci oszczędności. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
sprawia, że właściciel ponosi mniejsze nakłady na ogrzewanie. Dzięki temu koszt inwestycji ma szansę szybko zwrócić
się, w szczególności w przypadku obiektów ogrzewanych energią elektryczną, olejem opałowym, czy gazem. Dużą zaletą
rekuperacji jest również zagwarantowanie stale świeżego powietrza w każdym pomieszczeniu w budynku. Oznacza to nie
tylko korzystne warunki dla zdrowia (w szczególności osób o skłonnościach alergicznych i borykających się z problemami
dróg oddechowych). Przepływ świeżego i ciepłego powietrza wiąże się także z ograniczeniem ryzyka występowania
pleśni, grzybów oraz szkodliwych drobnoustrojów.