Wentylacja dla biura

Biuro jest miejscem, w którym wiele osób spędza w nim co najmniej 40 godzin tygodniowo. Warto zatem zadbać o odpowiednie warunki do wykonywania pracy, tak aby biuro było dla pracujących w nim osób miejscem przyjaznym, w którym przede wszystkim czują się dobrze. Nie chodzi tutaj o współpracowników, sprzęt, wyposażenie czy wystrój pomieszczeń, ale przede wszystkim zdrowe i świeże powietrze. Źle wietrzone pomieszczenia biurowe bez odpowiedniego przepływu powietrza to często przyczyna zmniejszonej efektywności pracy. Świetnie z tym problemem poradzi sobie właściwie zaprojektowana, wykonana, wyregulowana i serwisowana wentylacja. 

Ważnym aspektem jest wyposażenie biura w centralę wentylacyjną odpowiednio dobraną do wielkości pomieszczeń, liczby osób w biurze, ilości urządzeń, na co dzień wytwarzających bardzo duże ilości ciepła. Centrala wentylacyjna z rekuperatorem jest niezbędnym elementem każdej wentylacji mechanicznej. Posiada w sobie wentylator wprowadzając powietrze w ruch, a tym samym usuwa z pomieszczeń biurowych nadmiar zanieczyszczonego powietrza wprowadzając nowe, świeże z dużą zawartością tlenu. Częścią instalacji, są kratki wentylacyjne służące do zakrycia otworów wentylacyjnych i nadania kierunku powietrzu oraz regulacji instalacji wentylacyjnej. Są one z reguły ukryte pod ścianami i sufitami. Wentylowane biuro zwiększa komfort pracy i zapewnia samopoczucie dla przebywających w nim każdego dnia osób. Jest również skutecznym sposobem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy szczególnie w większej grupie pracowników.

  • W pomieszczeniu biurowym temperatura nie może być niższa niż 18`C
  • Wilgotność względna powietrza powinna być większa niż 40%
  • Pomieszczenia i stanowiska pracy powinny być zabezpieczone przed nie kontrolowaną emisją ciepła oraz przed napływem zimnego powietrza z zewnątrz
  • W pomieszczeniach powinna być zapewniona wymiana powietrza wynikająca z potrzeb użytkowych, funkcji pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności.
  • Dodatkowo w pomieszczeniach nie klimatyzowanych powinna być zapewniona stała wymiana powietrza nie mniejsza niż 0,5 krotna w ciągu godziny (wymiana na drodze wentylacji mechanicznej nie jest wymianą stałą)
  • Wentylacja nie powinna powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń.
  • Strumień powietrza pochodzący z wentylacji nawiewnej nie powinien być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.
  • Przy urządzeniach wentylacyjnych należy stosować środki zmniejszające natężenie i rozprzestrzenianie się hałasu i drgań spowodowanych praca tych urządzeń.
  • Przy stosowaniu wentylacji mechanicznej z recyrkulacją powietrza ilość powietrza świeżego nie powinna być mniejsza niż 10% ogólnej ilości wymienianego powietrza.