Wentylacja dla przemysłu

Jak wiadomo wentylacja jest wymianą powietrza, z reguły pomiędzy pomieszczeniami a przestrzenią na zewnątrz. Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie, dopływające z zewnątrz powietrze zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego na świeże, niezbędne do oddychania oraz prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzeń zużywających powietrze. Jest to szczególnie ważne w sytuacji dodatkowych zanieczyszczeń, takich jak dym papierosowy, opary substancji chemicznych, pyły itp. Zapewnieniu skutecznej wymiany powietrza w takich przypadkach służy wentylacja przemysłowa montowana na nowych lub już użytkowanych budynkach. Poniżej przedstawimy oferowany przez nas asortyment systemów i produktów. 


VTS Group jest wiodącym producentem w branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii tworzy i wdraża innowacyjne rozwiązania dla dowolnych obiektów przemysłowych, placówek handlowych i hoteli. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne zapewniają komfort niezależnie od położenia danego obiektu.