Pompy ciepła

Instalacja grzewcza, to obok kanalizacji czy bieżącej wody, najbardziej niezbędny element naszego domu, niemal zaraz po fundamentach. Już na etapie projektu pojawia się problem, co będzie najlepszym źródłem ciepła na potrzeby CO i do ogrzania wody użytkowej (CWU). Ograniczają nas nie tylko możliwości architektoniczne czy finansowe, ale przede wszystkim brak dostatecznej wiedzy związanej z tematyką grzewczą. Często, jako klient ostateczny jesteśmy zdani na opinie biur projektowych, architekta czy lakoniczne informacje na forach internetowych. Nasza firma z okolic Warszawy zachęca do zapoznania się z artykułem, który pozwoli Państwu zyskać wiedzę na temat pomp ciepła.

Prosty sposób na ciepło

Popularną alternatywą dla tradycyjnych kotłów opałowych stają się rozwiązania, które wykorzystują odnawialne źródła energii. Pompy ciepła – w zależności od budowy – mogą korzystać z powietrza, gruntu, wody, a także ciepła odpadowego – co jest uzależnione od jego dostępności. Zasada działania takiego mechanizmu często porównywana jest do pracy lodówki, przy czym należy mieć na uwadze, że sposób pracy jest w przypadku pomp ciepła odwrotny.

Ciepło z powietrza czy z gruntu zostaje odprowadzone przez system grzewczy do konkretnych pomieszczeń – mieszkalnych, biurowych, komercyjnych. Dla zwiększenia temperatury konieczne jest sprężenie pary czynnika chłodniczego, w taki sposób by wysokość temperatury była odpowiednia dla ogrzewania pomieszczeń lub podgrzania wody użytkowej.

Z jakich źródeł korzystają urządzenia?

Pompy ciepła wykorzystują ogromne ilości energii cieplnej, które utrzymują się w naturalnych pokładach. Konstrukcja pomp ciepła umożliwia pozyskanie energii cieplnej z różnych źródeł, np. ziemia, powietrze, woda. Źródła te z racji niskiej temperatury nie nadają się do bezpośredniego wykorzystania, ale właśnie dzięki pompie ciepła możliwe jest pozyskanie tej energii w sposób ekonomicznie opłacalny.

Powietrze – W przypadku powietrznej pompy ciepła źródłem jest powietrze pobierane z zewnątrz, przy czym możemy wyróżnić dwa różne typy urządzeń pracujących na tej bazie, ale w nieco odmienny sposób. Pompa ciepła powietrzno-powietrzna pozyskuje ciepło z powietrza zewnętrznego i transportuje je do wnętrza. Stanowi najtańszy i najpopularniejszy typ urządzenia. Modele tego rodzaju nie wymagają budowy dolnego źródła ciepła. Wobec tego nie ma konieczności posiadania dużej działki ani sprawdzania, czy w gruncie obecne są wody podziemne lub powierzchniowe. Przy wyborze tego typu urządzeń nie ma konieczności przeprowadzania kosztownych i czasochłonnych robót ziemnych.

Drugim typem urządzenia jest pompa powietrzno-wodna, która przekierowuje ciepło do obiegu powietrznego oraz do zbiornika domowego z wodą. Ponadto ten typ urządzenia może być stosowany także przy chłodzeniu w okresie letnim pomieszczeń oraz wody. W przypadku tego rodzaju dolnym źródłem jest parownik i wentylator, co nie wymaga dużych inwestycji.

Woda – W tym przypadku ciepło przenoszone jest ze źródła wody do instalacji grzewczej oraz wody użytkowej. Tego rodzaju urządzenia wykorzystują zasoby warstw wodonośnych, które zapewniają dobrą przewodność cieplną oraz stabilny poziom temperatury. Generują mniejszą ilość CO2 niż tradycyjne instalacje grzewcze. Odznaczają się bardzo wysokim wskaźnikiem efektywności, dzięki czemu doskonale sprawdzają się nawet przy bardzo niskich temperaturach.

Grunt – Ten typ pomp ciepła wykorzystuje ciepło gromadzone w ziemi. Słońce nagrzewa grunt i magazynuje w ziemi energię, która przez instalację doprowadzana jest do systemu grzewczego lub instalacji podgrzewania wody. Ciepło magazynowane w gruncie ma stałą – przez cały rok – temperaturę. Tego rodzaju mechanizm wymaga wprowadzenia kolektorów poziomych lub pionowych, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia robót ziemnych i posiadania odpowiedniej wielkości działki. Temperatura gruntu jest dużo bardziej stabilna niż powietrza. W zależności od konkretnej sytuacji należy dokonać wykopu o odpowiedniej głębokości.

Wymiennik pionowy – w tym przypadku kolektor stanowi pionowo umieszczoną rurę na głębokości 40-100 metrów. Taka głębokość jest spowodowana faktem, iż poniżej 10 metrów można spodziewać się, że dodatniej temperatury gruntu. Kolektor pionowy jest zalecany przy działkach o niewielkim metrażu i wąskich.

Wymiennik poziomy – w tym przypadku kolektor ma kształt wężownicy, wykonanej z rur i zakopanej na głębokości przynajmniej 1,5 metra. Ciepło z gruntu jest odbierane przez rury, w których znajduje się czynnik chłodniczy. Moc, którą kolektor stosuje do przekazania ciepła, wynika z rodzaju gleby, w jakiej się on znajduje. Warto dlatego przed montażem przeprowadzić badania gruntowe.

Dobór odpowiedniego rozwiązania

Ogrzewanie powierzchni może następować wyłącznie w wyniku pracy pompy ciepła. Taka decyzja wymaga jednak szczegółowej analizy parametrów urządzenia oraz oceny własnych potrzeb. W takiej sytuacji warto także zainwestować w pewne typy urządzeń. Jeszcze do niedawna twierdzono, że powietrzne pompy ciepła nie sprawdzają się przy ogrzewaniu całym rokiem, jednak modele nowej generacji doskonale radzą sobie w naszym klimacie i gwarantują komfort porównywalny z parametrami wodnych i gruntowych pomp ciepła. Warto mieć na uwadze, że przy zakupie powietrznych pomp ciepła to często trzykrotna niższa cena – w zestawieniu z modelami gruntowymi i wodnymi, czyli nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych różnicy.

Obok systemu monowalentnego – w którym pompa ciepła jest jedynym urządzeniem grzewczym – w projektowaniu stosuje się także system biwalentny alternatywny (pracują dwa urządzenia, przy czym po osiągnięciu określonej temperatury zewnętrznej pompa wyłącza się, a zaczyna pracować np. kocioł) oraz system biwalentny równoległy (pracują dwa urządzenia; gdy temperatura na zewnątrz osiąga określony poziom pompa ciepła pracuje nadal, a włącza się dodatkowe urządzenie np. kocioł).

Koszty systemów grzewczych z pompą ciepła

O tym, czy inwestycja w pompę ciepła się opłaca decyduje z jednej strony koszt energii, zużywanej przez sprężarkę, zaś z drugiej strony kwota wszystkich produktów i usług związanych z uruchomieniem całego systemu. Ponadto istotne znaczenie ma efektywność energetyczna pracy całej instalacji. To ona decyduje o tym, czy inwestycja się zwróci i jak szybko to nastąpi. Ponadto określa bieżące koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją systemu. Efektywność energetyczna decyduje także o konieczności ewentualnego wprowadzenia dodatkowych urządzeń grzewczych.

Nakłady inwestycyjne są zróżnicowane. Wynikają przede wszystkim z wyboru konkretnego typu systemu. Powietrzne pompy ciepła są zdecydowanie tańsze niż gruntowe i wodne, a przy tym nie generują dodatkowych kosztów, związanych z robotami budowlanym i badaniami gruntowymi. Dochodzi do tego cena samego urządzenia i elementów montażowych oraz koszt usług związanych z instalacją pompy ciepła.

Koszty eksploatacji także są różnorodne. Ich głównym elementem jest kwota wynikająca ze zużycia energii przez sprężarkę. Można do tego doliczyć okresowo pojawiające się koszty związane z przeglądami lub naprawami systemu.